Web Content DisplayWeb Content Display

太空菠蘿遊

Web Content DisplayWeb Content Display

從前,尖沙咀有一個人稱「菠蘿包」嘅地方。菠蘿包冇菠蘿,呢個「菠蘿包」入面都一樣冇菠蘿,但就有……
太空菠蘿遊帶大家足不出戶,遊覽「菠蘿包」,學習天文學同太空科學!

(粵語旁述,配以中英文字幕)

Web Content DisplayWeb Content Display

Web Content DisplayWeb Content Display

Web Content DisplayWeb Content Display

Web Content DisplayWeb Content Display